start Pomoc Społeczna NOWE KRYTERIA DOCHODOWE ORAZ KWOTY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ od dnia 01.10.2015 r.

PostHeaderIcon NOWE KRYTERIA DOCHODOWE ORAZ KWOTY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ od dnia 01.10.2015 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. z  2015 r. poz. 1058), od dnia 1 października 2015 r. obowiązują następujące kryteria dochodowe i kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe:

1.dla osoby samotnie gospodarującej – wynosi 634,00 zł

2.dla osoby w rodzinie                        - wynosi 514,00 zł

Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Maksymalna kwota zasiłku stałego – wynosi 604,00 zł

Pomoc w formie obiadów przysługuje dla dzieci w szkołach, żłobku i przedszkolu, gdy dochód nie przekracza 771,00 zł na osobę w rodzinie ( tj. 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie),

Pomoc w formie gorącego posiłku przysługuje osobom samotnie gospodarującym, które własnym staraniem nie są w stanie sobie przygotować, gdy dochód nie przekracza 951,00 zł ( tj. 150% kryterium dochodowego dla osoby samotnie  gospodarującej), zaś osobie w rodzinie, gdy dochód nie przekracza 771,00 zł na osobę w rodzinie.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 288,00 zł