start O Nas Akty Prawne

PostHeaderIcon Akty Prawne

PostHeaderIcon Ustawa 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Dz.U.04.64.593
2004.05.01 zm. Dz.U.04.99.1001 art. 138
2004.06.01 zm. Dz.U.04.99.1001 art. 138
2005.01.01 zm. Dz.U.04.273.2703 art. 67
2005.05.01 zm. Dz.U.05.179.1487 art. 1
2005.07.21 zm. Dz.U.05.64.565 art. 50
2005.10.01 zm. Dz.U.05.94.788 art. 16
2005.10.04 zm. Dz.U.05.179.1487 art. 1
2005.11.01 zm. Dz.U.05.164.1366 art. 9
2005.11.21 zm. Dz.U.05.180.1493 art. 16
2006.01.01 zm. Dz.U.05.94.788 art. 16
zm. Dz.U.05.179.1487 art. 1
2006.08.26 zm. Dz.U.06.144.1043 art. 92
2006.10.01 zm.wyn.z Dz.U.06.135.950 § 1
2006.10.13 zm.wyn.z Dz.U.06.186.1380 ogólne
2006.12.31 zm. Dz.U.06.249.1831 art. 1
2007.01.13 zm. Dz.U.06.251.1844 art. 25
2007.02.27 zm. Dz.U.07.35.219 art. 4
2007.03.15 zm. Dz.U.07.36.226 art. 1
2007.04.01 zm. Dz.U.07.48.320 art. 1
2007.07.20 zm. Dz.U.07.120.818 art. 12
2007.11.13 zm.wyn.z Dz.U.07.209.1519 ogólne
2007.11.27 zm.wyn.z Dz.U.07.221.1649 ogólne
USTAWA
z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej
(Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.)

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ustawa 22 listopada 2003 r. o świdczeniach rodzinnych

Dz.U.06.139.992
2006.09.01 zm. przen. Dz.U.06.130.903 § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6
zm. Dz.U.06.222.1630 art. 1
2006.10.01 zm. przen. Dz.U.06.104.711 art. 51
2007.04.11 zm. Dz.U.07.64.427 art. 43
2007.06.14 zm.wyn.z Dz.U.07.105.720 ogólne
2007.07.06 zm. Dz.U.07.109.747 art. 1
2007.10.30 zm.wyn.z Dz.U.07.200.1446 ogólne
USTAWA
z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych
(tekst jednolity)

Więcej…

 

PostHeaderIcon ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.1)) zarządza się, co
następuje:

Więcej…