start Niepełnosprawni ZAPROSZENIE

PostHeaderIcon ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej ,,Bądźmy Razem” działające   przy   Miejskim   Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w Mławie, ul. Narutowicza 6  zaprasza  do udziału  w  projekcie pt. ,,Razem w szeroki świat”  osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia.

Zasadniczym celem projektu będzie wspieranie osób niepełnosprawnych w zaplanowanych działaniach, które mogą przyczynić się do rozbudzenia i uświadomienia osobom niepełnosprawnym   swoich  potencjalnych   możliwości,   zdolności i talentu.
Ponadto projekt zakłada przygotowanie osób niepełnosprawnych do pełnienia ról życiowych – w rodzinie, społeczeństwie poprzez naukę jak mają radzić sobie w życiu codziennym biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i możliwości osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie będzie współpracowało z wolontariuszami, z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, korzystając z ich usług, wiedzy, doświadczenia i zaproponowanego wsparcia.

Zakładamy, że działania te mogą przyczynić się do podniesienia jakości życia osób niepełnosprawnych, prowadzić do ich samorealizacji i integracji ze środowiskiem lokalnym.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6,  pokój   Nr 11 w godz. od 8.00 do 16.00 do dnia 06.02.2015 r.

Liczba osób ograniczona.

Kontakt telefoniczny: 236543560, 23 6542769 wew.14.

ZAPRASZAMY RODZICÓW, OPIEKUNÓW, OSOBY FIZYCZNE ORAZ INSTYTUCJE DO KONTAKTU Z NAMI W ZAKRESIE UDZIAŁU W PROJEKCIE