start Niepełnosprawni

PostHeaderIcon Niepełnosprawni

PostHeaderIcon Razem w szeroki świat

Podsumowując realizację projektu ,,Razem w szeroki świat ” w 2015 r. możemy mówić o sukcesach – osoby niepełnosprawne zostali wolontariuszami i za podejmowane działania  wolontarystyczne  na rzecz społeczności lokalnej i w innych dziedzinach takich jak chociażby opieka, pielęgnacja zwierząt bezdomnych, zostali wyróżnieni przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu,

Więcej…

 

PostHeaderIcon ,,Rodzina szkołą trzeźwości''

Grupa młodzieży biorąca udział w projekcie ,,Razem w szeroki świat " przygotowała piosenki nawiązujące tematycznie do zorganizowanego w dniu 09.08.2015 r. przez Klub Abstynenta ,,Droga" i przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie Pikniku integracyjno profilaktycznego ,,Rodzina szkołą trzeźwości".  Były to znane przeboje Hej Sokoły, Przeżyj to sam oraz Dbaj o siebie. Wystąpili jako zespół muzyczny pod nazwą Zakręceni pozytywnie. Zostali przyjęci ciepło. To pierwsze kroki, które z powodzeniem na estradzie stawiają Zakręceni pozytywnie, ale marzą już o kolejnych występach.

 

 

 

PostHeaderIcon Piknik Integracyjno - Profilaktyczny

W dniu 27.06.2015 r. w Parku Miejskim w Mławie odbył się VII Piknik Integracyjno - Profilaktyczny ,, W zdrowym ciele zdrowy duch” zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie i przez Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej ,,Bądźmy Razem”. Na Estradzie w Parku Miejskim wystąpiły m.in. dzieci uczęszczające na pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz nasza grupa ,, Zakręceni pozytywnie”. Zgodnie z tematyką pikniku grupa przygotowała dwie piosenki  ,,Dbaj o siebie”, ,,Taki duży, taki mały” oraz przedstawienie promujące zdrowy styl życia nawiązujące do bajki o Czerwonym Kapturku.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Wolontariusze

 

Uczestnicy projektu ,,Razem w szeroki świat” w miesiącu kwietniu 2015 r. zostali wolontariuszami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

Podpisali porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych m.in. podczas organizowania pikników przez MOPS w Mławie oraz prac w schronisku dla zwierząt bezdomnych. W miesiącu maju zaplanowany został wyjazd do schroniska dla zwierząt bezdomnych w Napierkach.  Będą to cykliczne wyjazdy raz w miesiącu. Wolontariusze zaangażują się w pomoc dla bezdomnych zwierząt – może to być opieka, edukacja, umieszczanie ogłoszeń adopcyjnych w Internecie, poszukiwanie sponsorów, organizowanie zbiórek rzeczowych i wiele innych działań.

Ponadto uczestnicy projektu przygotowują się do występów artystycznych. Program zaprezentują w miesiącu czerwcu 2015 r. na Estradzie w Parku Miejskim w Mławie podczas Pikniku Profilaktycznego organizowanego przez MOPS w Mławie.

Dbają również o swoją tężyznę fizyczną ćwicząc na siłowni w Mławskiej Hali Sportowej, odwiedzają basen, kręgielnię PLANETA. Spędzają czas wolny w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w miesiącu maju zaplanowane jest wyjście do Kina Kosmos na Koncert Filharmonii ,,B. Smetana -Sprzedana narzeczona”.

Wszystkie działania mają na celu zdobycie przez uczestników projektu nowych doświadczeń, umiejętności, wiedzy, przyjaciół.

 

PostHeaderIcon OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie zaprasza do uczestnictwa w grupie wsparcia opiekunów osób chorych na Alzheimera.

Spotkania odbywać się będą w Mławie, ul. Mariacka 20.

Osoby chętne proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6 – sekretariat pokój Nr 10 I piętro.

Kontakt telefoniczny 23 654 3560 lub  23 654 27 69.

 

 

PostHeaderIcon Miejsca i ludzie, których poznajemy

Uczestnicy projektu ,,Razem w szeroki świat” od miesiąca lutego 2015 r.  aktywnie spędzają czas wolny na kręgielni, basenie, grach w tenisa stołowego, na ćwiczeniach muzyczno – ruchowych oraz w bibliotece. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mławie mogą zetknąć się nie tylko z literaturą, poezją, ale również obejrzeć interesujący film, skorzystać z Internetu, poznać ciekawych ludzi. W najbliższy piątek 13.03.2015 r. będą mogli spotkać się  z Panią Joanną Rodowicz – malarką.

Poza tym 08.03.2015 r. uczestnicy projektu byli w Kinie Kosmos na spektaklu ,,Tacy sami czyli rzecz o …” sztuka autorstwa Michała Jarosa w wykonaniu uczestników sekcji teatralnej Mławskiego Uniwersytetu III Wieku.

Odbyło się również spotkanie w Gabinecie Kosmetycznym.

W miesiącu marcu 2015 r. w nawiązaniu do Świąt Wielkanocnych zaplanowane jest spotkanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie wykonywane będą prace symbolizujące święta – m.in. pisanki, karty świąteczne.

W najbliższym czasie odwiedzimy Mławską Halę Sportową, gdzie osoby chętne będą mogły korzystać z siłowni, grać w siatkówkę, koszykówkę.
Miesiąc kwiecień to poznanie nowych miejsc i ludzi, którzy będą wspierać osoby niepełnosprawne, motywować do działań służących poprawie ich  kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej oraz integracji ze społecznością lokalną.

Więcej…

 

PostHeaderIcon ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej ,,Bądźmy Razem” działające   przy   Miejskim   Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w Mławie, ul. Narutowicza 6  zaprasza  do udziału  w  projekcie pt. ,,Razem w szeroki świat”  osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia.

Zasadniczym celem projektu będzie wspieranie osób niepełnosprawnych w zaplanowanych działaniach, które mogą przyczynić się do rozbudzenia i uświadomienia osobom niepełnosprawnym   swoich  potencjalnych   możliwości,   zdolności i talentu.
Ponadto projekt zakłada przygotowanie osób niepełnosprawnych do pełnienia ról życiowych – w rodzinie, społeczeństwie poprzez naukę jak mają radzić sobie w życiu codziennym biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i możliwości osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie będzie współpracowało z wolontariuszami, z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, korzystając z ich usług, wiedzy, doświadczenia i zaproponowanego wsparcia.

Zakładamy, że działania te mogą przyczynić się do podniesienia jakości życia osób niepełnosprawnych, prowadzić do ich samorealizacji i integracji ze środowiskiem lokalnym.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6,  pokój   Nr 11 w godz. od 8.00 do 16.00 do dnia 06.02.2015 r.

Liczba osób ograniczona.

Kontakt telefoniczny: 236543560, 23 6542769 wew.14.

ZAPRASZAMY RODZICÓW, OPIEKUNÓW, OSOBY FIZYCZNE ORAZ INSTYTUCJE DO KONTAKTU Z NAMI W ZAKRESIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

 

 

PostHeaderIcon Projekt ,,Razem w szeroki świat”

OPIS PROJEKTU

Projekt pt. ,,Razem w szeroki świat” podjęty w 2015 r. przez Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej ,,Bądźmy Razem” działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6  jest skierowany do osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia.

Stowarzyszenie zgodnie z statutem  prowadzi działalność na rzecz całej społeczności lokalnej, ale przede wszystkim na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych, samotnych.Charakterystyczną cechą współczesnej cywilizacji jest rosnąca liczba osób, które nie są w stanie samodzielnie rozwiązywać swoich problemów na skutek wrodzonych wad organicznych, urazów czy przebytych chorób.

Ostatnie pełne dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych w Polsce pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego 2011 r. Według nich liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła około 4,7 mln i stanowiła 12,2 % ludności kraju.

W powiecie mławskim liczącym 74 703 mieszkańców – 11 199 to osoby niepełnosprawne, co stanowi 15,23 % ogółu mieszkańców.
Na podstawie danych uzyskanych z Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS w Mławie w 2014 r. korzystało z zasiłków pielęgnacyjnych 803  osoby, ze świadczenia pielęgnacyjnego 125 osób, z zasiłku dla opiekuna  111 osób, z specjalnego zasiłku opiekuńczego  34  osoby, z zasiłków stałych z pomocy społecznej 144 osoby. Niepełnosprawność nie jest wyłącznie zjawiskiem medycznym czy problemem opiekuńczym, obejmuje swym zasięgiem wszystkie sfery rozwoju człowieka oraz wszystkie aspekty jego funkcjonowania, angażując przy tym potencjał rodziny i zasoby społeczne. Rosnący udział osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie ludności wymaga nowego spojrzenia na ich miejsce w społeczeństwie. Nie wystarczy tylko wspierać te osoby lecz należy tworzyć warunki do szerszego i aktywnego ich udziału w rozwoju. Wymaga to z jednej strony przygotowania się społeczeństwa do tej zmieniającej się sytuacji jak i przygotowania osób niepełnosprawnych do życia, pracy, pełnienia ról społecznych w swoich środowiskach lokalnych i społeczeństwie.

Problemem podstawowym jest nie tylko dostęp osób niepełnosprawnych do rehabilitacji medycznej i rehabilitacji społeczno-zawodowej, ale również do  komunikacji ze środowiskiem - instytucjami usługowymi i kulturalnymi oraz uczestnictwem w życiu publicznym. Osoby z niepełnosprawnością nie wymagają specjalnych praw, nie oczekują ich i o nie nie walczą. Chcą jedynie dostępu do praw przynależnych każdemu człowiekowi, każdemu obywatelowi.

Młodzież z niepełnosprawnością też marzy o dorosłości, o przyszłości porównywalnej z przyszłością rówieśników, o samodzielności i o życiowej samorealizacji na miarę powszechnych  standardów. Nie zawsze rodzice, czy opiekunowie pozwalają im dorosnąć. Osoby niepełnosprawne zbyt łatwo ,,zwalniane’’ są z pełnienia ról człowieka dorosłego.

Zasadniczym celem projektu będzie przygotowanie osób niepełnosprawnych do pełnienia  ról życiowych – w rodzinie, społeczeństwie poprzez podjęte działania w projekcie  i naukę jak mają radzić sobie w życiu codziennym. Ponadto projekt zakłada wspieranie osób niepełnosprawnych w zaplanowanych działaniach, które mogą przyczynić się do rozbudzenia i uświadomienia osobom niepełnosprawnym swoich potencjalnych możliwości, zdolności i talentu. Przewidujemy, że działania te mogą przyczynić się do podniesienia jakości życia osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim przeciwdziałać do utrwalania przez osobę niepełnosprawną obrazu siebie jako osoby zmarginalizowanej i dalszego wchodzenia w tę rolę. Chodzi o problem samowykluczenia oraz ściśle z nim powiązany problem bezradności, który rodzi się wobec negatywnych doświadczeń życiowych.

UZASADNIENIE

Podjęcie projektu przez  Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej ,,Bądźmy Razem” działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6 wynika z potrzeby szerzenia idei integracji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, służącej kształtowaniu nowych współcześnie postaw wobec problemów związanych z niepełnosprawnością zarówno osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych.

Przedsięwzięcie ma na celu integrację i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, promowanie zrozumienia problemów niepełnosprawnych przez osoby zdrowe, przypomnienie, że osoby niepełnosprawne potrzebują wsparcia dla ochrony swej godności, praw i dobra.

 

Cel główny

Przygotowanie osób niepełnosprawnych do pełnienia  ról życiowych – w rodzinie, społeczeństwie poprzez naukę jak mają radzić sobie w życiu codziennym.

Cele szczegółowe

  1. Zmniejszenie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych
  2. Poprawa funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych
  3. Wzrost samopoczucia osób niepełnosprawnych
  4. Promowanie aktywnego uczestnictwa niepełnosprawnych w życiu społecznym
  5. Większe zrozumienie problemów niepełnosprawnych przez osoby zdrowe
  6. Kształtowanie pozytywnych postaw emocjonalno – społecznych między ludźmi o niższym poziomie sprawności fizycznej i umysłowej

 

Metody realizacji projektu

Kontakt z potencjalnymi podmiotami mogącymi wesprzeć przedsięwzięcie – instytucje, organizacje pozarządowe, wolontariusze, osoby fizyczne służące swoją wiedzą, doświadczeniem, możliwościami.