start Klub Aktywności Społecznej KLUB AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ KLUB AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

PostHeaderIcon KLUB AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

KLUB AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

Od 01.03.2014 przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie działa Klub Aktywności Społecznej.  Działalność Klubu Aktywności Społecznej wspiera realizację zadań przewidzianych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława.

Siedziba Klubu Aktywności Społecznej mieści się przy ul. Mariackiej 20

 

Cele Klubu Aktywności Społecznej:

 1. Aktywowanie środowiska lokalnego do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego
 2. Podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska lokalnego poprzez inicjowanie wspólnych akcji i wydarzeń lokalnych
 3. Inicjowanie i utrzymywanie więzi społecznych mieszkańców Miasta Mława
 4. Działanie na rzecz zwiększania udziału i aktywności mieszkańców Miasta Mława w życiu społecznym
 5. Wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział mieszkańców Miasta Mława w życiu otoczenia
 6. Promocja kultury miasta i regionu
 7. Podejmowanie działań oddalających od nałogów oraz zapobieganie negatywnym skutkom  uzależnień
 8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 9. Aktywizowanie i mobilizowanie mieszkańców do rozwiązywania indywidualnych, grupowych  i środowiskowych problemów, poprzez organizację spotkań z osobami dotkniętymi różnego typu problemami oraz pomoc w organizacji działalności grup wsparcia i samopomocy
 10. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w celu podnoszenia umiejętności , kompetencji osobistych, społecznych mieszkańców Miasta Mława
 11. Organizacja działań artystycznych, kulturalnych i sportowych, integracyjnych itp.
 12. Stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz organizacja czasu wolnego
 13. Wspieranie i edukowanie rodzin
 14. Pomoc w nauce
 15. Podnoszenie wiedzy i propagowanie zdrowego trybu życia
 16. Działanie na rzecz współpracy z innymi instytucjami i organizacjami

 

Zajęcia w Klubie Aktywności Społecznej wspierają integrację środowiska lokalnego, zapobieganie negatywnym zjawiskom związanym z uzależnieniami, promocję zdrowego stylu życia, realizacje pasji i pogłębianie zainteresowań mieszkańców Miasta Mława. Zadania Klubu Aktywności Społecznej realizowane są przez jego uczestników przy współudziale pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Oferta działań Klubu Aktywności Społecznej skierowana jest do wszystkich mieszkańców Miasta Mława, a w szczególności do osób z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych uzależnieniami i współuzależnieniami, doświadczających przemocy w rodzinie i znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Zajęcia w Klubie Aktywności Społecznej odbywają się zgodnie z ustalonym Harmonogramem i są bezpłatne.

ZAJĘCIA AEROBOWE

W Klubie Aktywności Społecznej aerobik prowadzony jest w dwóch grupach wiekowych (mieszkańcy i seniorzy). Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego trenera. Trening dopasowany jest do możliwości oraz potrzeb grupy.

Poniedziałek         16:30-17:30 (seniorzy)

19:15-20:15 (mieszkańcy)

Czwartek             16:30-17:30 (seniorzy)

18:00- 19:00 (mieszkańcy)

 

Zajęcia Aerobowe to nie tylko modna i zdrowa forma spędzania czasu wolnego.  Udział w zajęciach zapewnia możliwość oderwania się od zajęć codziennych.  Ćwiczenia pobudzają serce oraz układ krążenia o wiele mocniej niż wykonywane przez nas codzienne zajęcia. Nie dość, że ten rodzaj ćwiczeń pozwala zrzucić na wadze to również uodparnia ciało, chroniąc przed różnymi chorobami i schorzeniami.  Dzięki ćwiczeniom zwiększa się odporność na stres i inne negatywne czynniki, wzrasta natomiast wydajność w pracy zawodowej, a organizm szybciej się regeneruje. Trening przedłuża życie i działa jak kuracja odmładzająca, gdyż regularny wysiłek fizyczny stymuluje wydzielanie niewielkich ilości hormonu wzrostu, który działa odmładzająco na dorosły organizm. Dodajmy do tego fakt, że ćwiczenia wykonuje się w grupie, co sprzyja integracji oraz tworzeniu więzi społecznych.

ZAJĘCIA ROZCIĄGAJĄCO RELAKSACYJNE

Ćwiczenia rozciągająco-relaksacyjne z elementami jogi prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Wtorek      18:00- 19:30

Piątek        18:00-19:30

Forma spędzania czasu wolnego, która jest jednocześnie doskonałym środkiem antystresowym. Ćwiczenia poprawiają gibkość oraz pobudzają przemianę materii. Dzięki ćwiczeniom mięśnie stają się mocniejsze, a ciało stabilniejsze i sprawniejsze. Poprawia się także funkcjonowanie układu krwionośnego i oddechowego, co skutkuje lepszym dotlenieniem organizmu, a tym samym lepszą koncentracją, sprawnością intelektualną, mniejszą podatnością na zmęczenie.

DORADZTWO PRAWNE

Mieszkańcy Mławy mają również możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa prawnego. Prawnik przyjmuje interesantów w siedzibie Klubu Aktywności Społecznej  w każdy wtorek od godziny 15:00 do 17:30.

W celu umówienia się na spotkanie z prawnikiem prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (23) 654 35 60, lub osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, pok. nr 10 (sekretariat).

AKADEMIA RODZICIELSKA

W Klubie Aktywności Społecznej we współpracy z paniami położnymi działa też Akademia Rodzicielska. Zajęcia odbywają się w każdą środę  w godzinach od 18:00-19:30. Podczas zajęć przyszli rodzice przygotowują się do porodu i pierwszych tygodni rodzicielstwa. Panie położne dzielą się swoją wiedzą z przyszłymi rodzicami i pomagają zwalczyć stres związany z porodem. W oparciu o idee porodu aktywnego uczą techniki łagodzenia bólu, pielęgnacji i karmienia noworodka. Na zajęcia często zapraszani są goście w postaci rożnego typu specjalistów.

STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH „DROGA” W MŁAWIE

Sala Klubu Aktywności Społecznej to również sala spotkań Klubu Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Droga”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie współpracuje ze Stowarzyszeniem „Droga”. Wspiera  jego działania mające na celu: propagowanie trzeźwego stylu życia, integracji w rodzinie oraz pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym.

 

POGOTOWIE LEKCYJNE

Wolontariusze MOPS udzielają pomocy w odrabianiu lekcji, nauce dzieciom, które nie są w stanie, przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości osiągnąć zadowalających wyników w nauce. Celem zajęć jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez udział wolontariuszy w procesie nauki szkolnej dzieci. Zajęcia w ramach Pogotowia Lekcyjnego skierowane są do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Odbywają się w środy od godz. 16:00 do 18:00.

ZAJĘCIA GRUPY REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH LUDNOŚCI CYWILNEJ

Zajęcia Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej odbywają się we wtorki w godzinach od 19:30-21:30. Grupa co roku bierze udział w rekonstrukcji bitwy pod Mławą. Mieszkańcy Mławy niezwykle wiarygodnie odgrywają dramat ludności cywilnej w czasie wojny.