start Karta Dużej Rodziny Informacja o Karcie Dużej Rodziny

PostHeaderIcon Informacja o Karcie Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

W dniu 5 grudnia 2014 roku  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał  Ustawę o Karcie Dużej Rodziny, która  weszła w życie z dniem  1 stycznia  2015 roku.

Ustawa ma na celu podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, bez względu na ich dochody. Do otrzymania karty uprawnieni są rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, także rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio natomiast dzieciom do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się  w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 25 roku życia.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny o zasięgu ogólnopolskim można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Mławie, ul. Narutowicza 6 ( Punkt Obsługi Klienta).

 Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to program zniżek dla rodzin wielodzietnych, pełna lista miejsc, które oferują zniżki dostępna jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl