start Karta Dużej Rodziny

PostHeaderIcon Karta Dużej Rodziny

PostHeaderIcon Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

 

Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.

 

Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces, a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami.

 

Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak  wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest 3,4 osób w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

 Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie rośnie. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ok. 10,5 tys. miejsc w całej Polsce.

 Do programu dołączyli już m.in. sieć PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour, Simply Market, Alma oraz Piotr i Paweł, a także na stacjach paliw LOTOS i ORLEN.

 Do Karty Dużej Rodziny przyłączają się firmy i instytucje różnej wielkości i z różnych branż. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek rodzinom posiadającym karty.

Rodziny wielodzietne mogą korzystać m.in. ze zniżek na: przejazdy kolejowe, opłaty paszportowe, bilety do parków narodowych, obiektów  kulturalnych, turystycznych i sportowych. Zniżki oferują także punkty handlowe i usługowe, stacje paliw.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzice mają na utrzymaniu  co najmniej troje dzieci oraz rodzicom zastępczym lub osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka.

 Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód, chcąc otrzymać KDR należy złożyć wniosek w gminie zamieszkania

 

Deklarację można złożyć tutaj: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr

 

 

 

 

 

PostHeaderIcon Informacja o Karcie Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

W dniu 5 grudnia 2014 roku  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał  Ustawę o Karcie Dużej Rodziny, która  weszła w życie z dniem  1 stycznia  2015 roku.

Ustawa ma na celu podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, bez względu na ich dochody. Do otrzymania karty uprawnieni są rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, także rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio natomiast dzieciom do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się  w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 25 roku życia.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny o zasięgu ogólnopolskim można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Mławie, ul. Narutowicza 6 ( Punkt Obsługi Klienta).

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to program zniżek dla rodzin wielodzietnych, pełna lista miejsc, które oferują zniżki dostępna jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl

 

PostHeaderIcon wniosek

WNIOSEK O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

 

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny , należy przedstawić oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Kart, w szczególności:

1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,

2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument
potwierdzający tożsamość,

3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz
oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce lub szkole wyższej;

4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz
orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka –
postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

7. składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający
tożsamość lub w przypadku dziecka odpis aktu urodzenia.

Należy jednak wskazać , że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny ( np. w przypadku cudzoziemca)