start Instytucje i Organizacje Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

PostHeaderIcon Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

06-500 Mława
ul.Słowackiego 16
tel. /023/654-34-11

Dyrektor: Anna Drozdowska
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest jedyną placówką w powiecie mławskim, która oferuje dzieciom niepełnosprawnym umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym naukę w:
- Szkole Podstawowej
- Gimnazjum
- Zasadniczej Szkole Zawodowej
z oddziałami przysposabiającymi do pracy
kierunki kształcenia: malarz -tapeciarz, pracownik gospodarstwa domowego
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym głębokim realizują obowiązek szkolny w:
-zespołach rewalidacyjno-wychowawczych
Dzieciom spoza miasta Mławy Ośrodek zapewnia pobyt w internacie. Internat posiada 60 miejsc.
Uczeń w Ośrodku
- znajduje pełne możliwości psychofizycznego rozwoju,
- zdobywa wiedzę i umiejętności na właściwym poziomie,
- czuje się bezpiecznie, zna konsekwencje uzależnień, skutki agresji i jest w stanie zachować się asertywnie,
- ma zapewnioną miłą atmosferę, która sprzyja kształceniu i wychowaniu,
- zna i przestrzega prawo wewnątrzszkolne co gwarantuje harmonijną współpracę uczeń-nauczyciel-rodzice.