start Instytucje i Organizacje Zespół Ośrodków Wsparcia

PostHeaderIcon Zespół Ośrodków Wsparcia

Ul. Słowackiego 18
06-500 Mława

Dyrektor: Joanna Tańska
tel. (023) 654 52 29
strona internetowa: www.zowmlawa.home.pl

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Mławie. Placówka została powołana do życia w dniu 6.10.2006r. Dyrektorem Ośrodka jest Pani Joanna Tańska.
W skład zespołu wchodzą:
-Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Pomocy w Rodzinie
-Ośrodek Interwencji Kryzysowej
-mieszkanie chronione
Zespół jako jednostka wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej , jak również zadania wynikające z innych ustaw i aktów wykonawczych w zakresie w jakim dotyczą one zadań powiatu w dziedzinie pomocy społecznej