start Instytucje i Organizacje

PostHeaderIcon Instytucje i Organizacje

PostHeaderIcon Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

06-500 Mława, ul. Reymonta 4
tel.
(0-23) 654-43-56; fax. 655-29-48
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Godziny pracy Centrum
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

Centrum jest jednostką budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
W wykonaniu zadań Centrum współpracuje:

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zespół Ośrodków Wsparcia

Ul. Słowackiego 18
06-500 Mława

Dyrektor: Joanna Tańska
tel. (023) 654 52 29
strona internetowa: www.zowmlawa.home.pl

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Mławie. Placówka została powołana do życia w dniu 6.10.2006r. Dyrektorem Ośrodka jest Pani Joanna Tańska.
W skład zespołu wchodzą:
-Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Pomocy w Rodzinie
-Ośrodek Interwencji Kryzysowej
-mieszkanie chronione
Zespół jako jednostka wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej , jak również zadania wynikające z innych ustaw i aktów wykonawczych w zakresie w jakim dotyczą one zadań powiatu w dziedzinie pomocy społecznej

 

PostHeaderIcon Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie

Siedziba:
06-500 Mława
ul. Słowackiego 16
tel (0-23) 654-41-33

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 5 września 2002r. powstał w Mławie Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie mieści się na ul. Słowackiego 16. Działa on w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

06-500 Mława
ul.Słowackiego 16
tel. /023/654-34-11

Dyrektor: Anna Drozdowska
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest jedyną placówką w powiecie mławskim, która oferuje dzieciom niepełnosprawnym umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym naukę w:
- Szkole Podstawowej
- Gimnazjum
- Zasadniczej Szkole Zawodowej
z oddziałami przysposabiającymi do pracy
kierunki kształcenia: malarz -tapeciarz, pracownik gospodarstwa domowego
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym głębokim realizują obowiązek szkolny w:
-zespołach rewalidacyjno-wychowawczych
Dzieciom spoza miasta Mławy Ośrodek zapewnia pobyt w internacie. Internat posiada 60 miejsc.
Uczeń w Ośrodku
- znajduje pełne możliwości psychofizycznego rozwoju,
- zdobywa wiedzę i umiejętności na właściwym poziomie,
- czuje się bezpiecznie, zna konsekwencje uzależnień, skutki agresji i jest w stanie zachować się asertywnie,
- ma zapewnioną miłą atmosferę, która sprzyja kształceniu i wychowaniu,
- zna i przestrzega prawo wewnątrzszkolne co gwarantuje harmonijną współpracę uczeń-nauczyciel-rodzice.

 

PostHeaderIcon Caritas. NZOZ. Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Diecezji Płockiej

tel. 0 23 654 62 21 - telefon/fax
adres
06-500, Mława, Mariacka 18
woj. mazowieckie
godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 7-18
sobota: 8-10, 16-18
niedziela: 8-10, 16-18

 

PostHeaderIcon Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

ul. Piłsudskiego 43
06-500 Mława
tel. (023) 654-52-85, 654-52-86
fax. (023) 654-39-18
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.