start Do Pobrania

PostHeaderIcon Do Pobrania

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

WNIOSEK STYPENDIA

 

Świadczenia Rodzinne:

Oświadczenie członków rodziny o terminie i okresie urlopu wychowawczego.pdf

Oświadczenie członków rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego.pdf

Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu (ryczałt lub karta podatkowa).pdf

Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu.pdf

Oświadczenie członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.pdf

Oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym.pdf

Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem.pdf

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.pdf

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.pdf

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej.pdf

Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.pdf

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.pdf

Wniosek o pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.pdf

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka (art 60).pdf

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.pdf

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.pdf

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.pdf

Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej.pdf

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.pdf

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.pdf

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego.pdf

Wywiad.pdf