start

PostHeaderIcon Zbiórka odzieży

Zbiórka odzieży została zorganizowana przez mławskie harcerstwo we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Całą koordynacją działań zajęło się harcerstwo, Ośrodek wspierał zbiórkę poradą.

Odzież zbierana była w terminie 16-24 kwietnia, zainicjowana została z powodu chęci pomocy dla najuboższych mieszkańców miasta Mławy. Zebrane zostało ok. 168 sztuk odzieży na różną porę roku. W akcję zaangażowane były wszystkie mławskie drużyny Związku Harcerstwa Polskiego.

W dniu 06.05.2011r. o godz. 12.00 odzież została przekazana do magazynu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie mieszczącego się w budynku kotłowni PEC  przy  bloku nr 10 na Osiedlu Młodych.  Odzież będzie wydawana dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta. Można ją odebrać w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. 11.30 – 14.00.