start

PostHeaderIcon Burmistrz Miasta Mławy Pan Sławomir Kowalewski wręcza wolontariuszom podziękowania za pracę społeczną w ogólnopolskiej akcji zbiórki żywności prowadzonej przez Bank Żywności pod hasłem “Podziel się posiłkiem”.

W dniu 11.10.2010r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, Burmistrz Miasta Mławy Pan Sławomir Kowalewski wręczył dyplomy wolontariuszom biorącym udział w ogólnopolskiej akcji zbiórki żywności dla niedożywionych dzieci prowadzonej przez Bank Żywności. Zbiórka odbyła się w dniach 25 – 26 wrzesień 2010r. pod hasłem “Podziel się posiłkiem”.

Na terenie Mławy trzy stowarzyszenia w tym nasze Stowarzyszenie “Bądźmy Razem”, prowadziły zbiórkę we współpracy z Fundacją Bank Żywności w Ciechanowie reprezentowaną przez Panią Dorotę Jezierską, pod patronatem Burmistrza Miasta Mławy.

W akcji, prowadzonej w ciągu 2 dni wzięło udział ok. 80 wolontariuszy. Byli to: członkowie stowarzyszeń, pracownicy MOPS, pracownik TBS, wolontariusze działający przy tut. Ośrodku, młodzież z Gimnazjum Nr 1 i młodzież z LO Nr 1.

W uroczystości wręczania dyplomów wzięli udział:

 • Burmistrz Miasta Mławy Pan Sławomir Kowalewski;
 • Fundacja Banku Żywności w Ciechanowie reprezentowana przez Panią Dorotę Jezierską oraz Pana Przemysława Bartczaka;
 • Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pan Andrzej Więckowski;
 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Dorota Kaczorek – Urban;
 • przedstawiciele Stowarzyszeń “Bądźmy Razem”, “Otwarte Serca” i “Amazonki”;
 • delegacje młodzieży z Gimnazjum Nr 1 i LO Nr 1 wraz z opiekunami;
 • przedstawiciele młodzieży wolontariackiej działający przy MOPS;
 • pracownicy MOPS biorący udział w akcji.

   Zebranych gości przywitała Pani Dorota Jezierska – główny koordynator akcji. Złożyła wszystkim zebranym ogólne podziękowania, wręczyła dyplomy: Panu Burmistrzowi Miasta Mławy, Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszeniom. Zachęcała do wzięcia udziału w zbliżającej się zbiórce żywności z okazji świąt Bożego Narodzenia.

   Następnie głos zabrał Pan Burmistrz, który podziękował Fundacji Banku Żywności w Ciechanowie za dotychczasową współpracę. Podkreślił wkład Stowarzyszenia “Bądźmy Razem” w dystrybucję żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców naszego miasta. Następnie podziękował wszystkim wolontariuszom wręczając okolicznościowe dyplomy.

   Za owocną współpracę złożyła również podziękowania Dyrektor MOPS Pani Dorota Kaczorek - Urban.

   W imieniu Stowarzyszenia “Bądźmy Razem” /gospodarza uroczystości/ głos zabrał Pan Krzysztof Kwiatek - wiceprezes Stowarzyszenia. Podziękował wszystkim, którzy w życiu kierują się dewizą “Tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia”.

Spotkanie odbyło się w miłej, merytorycznej atmosferze "pod czujnym okiem" miejscowych mediów.

Szczególne podziękowania należą się Panu Burmistrzowi, który zauważa wartość prac społecznych na rzecz potrzebujących rodzin, i który uhonorował działalność wolontarystyczną młodzieży osobistym wręczeniem dyplomów w podziękowaniu za ich pracę.