start

PostHeaderIcon Projekt Socjalny “Przyjazny Dom II”

Ruszyła realizacja projektu socjalnego “Przyjazny Dom II” dotyczącego remontu klatki schodowej i korytarzy w budynku mieszkalnym przy ulicy Napoleońskiej 21.

Projekt realizuje Zespół Projektowy, powołany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie Panią Dorotę Kaczorek - Urban w skład którego wchodzą:

  • Bożena Frankowska - koordynator Zespołu
  • Ewa Rzepczyńska
  • Urszula Kaszubiecka
  • Justyna Okońska
  • Krzysztof Kwiatek

W dniu 27.05.2010r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, podpisaniem porozumienia z partnerami, rozpoczął realizację projektu socjalnego “Przyjazny Dom II”.

Głównym celem projektu jest aktywizowanie środowiska lokalnego i uwrażliwienie na dbanie o czystość w swoim miejscu zamieszkania.

Podniesienie bezpieczeństwa i estetyki tego budynku służyć będzie nie tylko jego mieszkańcom , poprawi również wizerunek miasta.

Projekt jest realizowany dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z partnerami projektu tj.:

 • Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ulicy Napoleońskiej 21;
 • Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Mławie;
 • Mieszkańcami budynku przy ul. Napoleońskiej 21

Realizacja projektu przewidziana jest na okres kwiecień, maj, czerwiec 2010r