start

PostHeaderIcon Instytucje świadczące poradnictwo w obszarze przeciwdziałania przemocy w Rodzinie, rozwiązywanie pro

Instytucje świadczące poradnictwo w obszarze przeciwdziałania przemocy w Rodzinie, rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień  oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU MŁAWSKIEGO