start CAL Uzyskanie Certyfikatu CAL

PostHeaderIcon Uzyskanie Certyfikatu CAL

W dniu 28 czerwca 2011 roku podczas Sesji Rady Miasta otrzymaliśmy Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej. W imieniu całego zespołu CAL z rąk Pani Leny Chodkiewicz – Koordynatora sieci CAL w Warszawie certyfikat odebrała Dyrektor MOPS w Mławie – pani Dorota Kaczorek – Urban. 

Jest to szczególne wyróżnienie świadczące o wyjątkowości MOPS w Mławie, gdyż na ponad 2 000 Ośrodków Pomocy Społecznej w całym kraju, tylko 50 Ośrodków posiada Certyfikat CAL. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w ramach CAL-u podejmuje działania wykraczające poza normalne obowiązki. Działania te polegają przede wszystkim na:

  • stworzeniu Wolontariatu,
  • pracy metodą projektów: „Przyjazny Dom I” i „Przyjazny Dom II”,
  •  budowaniu grup obywatelskich i samopomocowych: Grupa Wsparcia „NADZIEJA”, Grupa Wsparcia „ZŁOTA JESIEŃ”, Grupa Wsparcia „AMAZONKI”,
  • inicjowaniu i organizowaniu spotkań głównych aktorów społeczności lokalnej w celu budowania lokalnego partnerstwa
  • tworzeniu programów informacyjnych i edukacyjnych dla społeczności lokalnej,
  • organizowaniu wielu imprez sportowych i kulturalnych dla mieszkańców naszego miasta.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy umożliwili nam podejmowanie tych działań i tym samym przyczynili sie do uzyskania tego nobilitującego wyróżnienia!

 

Posiadanie Certyfikatu CAL świadczy też o tym, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie nie jest tylko urzędem, ale przyjacielem społeczności.