start Stowarzyszenie Bądźmy Razem Ogłoszenia SPRAWOZDANIE za 2010r.

PostHeaderIcon SPRAWOZDANIE za 2010r.

 

z działalności Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie

 

 1. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia:
  - B. Frankowska

  - Przemysław Zalewski

 2. Apel do mieszkańców miasta i firm zajmujących się handlem nieruchomościami o przekazywanie używanych mebli, sprzętu AGD i RTV oraz używanej odzieży na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia.
  B. Frankowska
  B. Laskowska
  Apel do mieszkańców wystosowano w dniu 15.04.2010r. poprzez ogłoszenia w parafiach działających na terenie miasta oraz ogłoszenie na stronie internetowej. Do firm, zajmujących się sprzedażą nieruchomości skierowano prośby imienne, dostarczone osobiście
  Transport sprzętu codziennego użytku świadczą nieodpłatnie TBS oraz MOSIR.
  W ciągu roku 2010 około 100 osób skorzystało z tej formy pomoc

 3. Pozyskiwanie żywności z Banku Żywności w Warszawie /magazyny w Ciechanowie/ w ramach programu PEAD 2010
  - B. Myślińska,
  - B. Frankowska
  :
  Urząd Miasta: transport
  podopieczni MOPS: przeładunek towaru

  Umowę z Bankiem Żywności podpisano 08.04.2010r. Porozumienie o współpracy w sprawie przekazywania pozyskanej żywności dla podopiecznych MOPS w Mławie podpisano 12.04.2010r.
  Pierwszą żywność wydano w czerwcu 2010r. Żywność pozyskiwana i wydawana jest co miesiąc, zgodnie z podawanym wcześniej do ogólnej informacji, harmonogramem wydawania żywności.
  Od czerwca do grudnia 2010r. /tj. przez II półrocze 2010r/ wydano 50.329,10 kg żywności na kwotę 195.227,50 zł dla 838 osób /w tym 319 dzieci/.
  Dla porównania : w I półroczu 2010r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie pozyskiwał żywność z Banku Żywności za pośrednictwem Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie. Do czerwca /włącznie/ otrzymano11.516,90 kg żywności. Ze względu na wzrost ilości oraz urozmaicenie asortymentu wzrosła również liczba osób korzystających z tej formy pomocy. W I połowie roku liczba osób korzystających wynosiła 483.
  Poza podstawowym asortymentem, z Banku Żywności otrzymujemy również dodatkowe artykuły spożywcze / w przewadze są to słodycze/. W 2010 roku otrzymaliśmy dodatkowo 1.244,70 kg żywności na kwotę 11.697,45 zł. Dzięki tej formie pomocy, oprócz stałych odbiorców , mogliśmy wesprzeć działające przy MOPS świetlice, grupę wsparcia „Nadzieja”, pikniki dla dzieci organizowane przez MOPS, imprezy typu „Dzień Wolontariusza” oraz wzbogacić paczki świąteczne.
  Łącznie
  z Banku Żywności otrzymaliśmy 51.573,80 kg żywności na kwotę 206.924,95 zł.

 4. Ogólnopolska „Wielkanocna Zbiórka Żywności”
  czas realizacji: marzec 2010r.
  koordynatorzy: B. Frankowska, B. Myślińska, K. Kwiatek
  koordynator wolontariatu: A. Wiśniewska
  Projekt przeprowadzono z olsztyńskim Bankiem Żywności, skąd otrzymaliśmy niezbędne materiały tj. plakaty, ulotki, identyfikatory itp.
  W projekcie socjalnym wzięło udział 138 wolontariuszy: wolontariat działający przy MOPS, harcerze, uczniowie mławskich szkół oraz 14 członków Stowarzyszenia – pracowników MOPS.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pokrył koszty ubezpieczenia wolontariuszy w kwocie 99,00 zł.
  Żywność zbierano w 8 sklepach na terenie miasta w dniach 19 – 21 marca 2010r. Zebrano 1.046,50 kg art. spożywczych na kwotę 6.195,47 zł. Dzięki prośbom rozniesionym do firm i hurtowni spożywczych uzyskano wsparcie od 6 sponsorów. Otrzymaliśmy ciasta świąteczne, świeże jaja, wędliny, słodycze i owoce o łącznej wadze ok. 200 kg.
  Zebrany towar w ilości łącznej 1.246,50 kg pozwolił nam na przygotowanie paczek dla 111 rodzin /w tym 6 rodzin wielodzietnych, którym wręczono symbolicznie ciasta świąteczne i jaja/.

 5. Pomoc dla powodzian” z gminy Słubice
  czas realizacji: 24 maj – 02 lipiec 2010r.

  koordynatorzy: B. Frankowska, B. Myślińska, K. Kwiatek, U. Kaszubiecka
  transport: Straż Pożarna, firma „San-Tim”
  wolontariat: pracownicy MOPS

  Akcję pomocową prowadzono w kilku etapach i w wielu formach.Rozpoczęto od zbiórki pieniędzy na terenie własnego zakładu pracy. Następnie, za pisemną zgodą Burmistrza Miasta Mławy, przeprowadzono kwestę uliczną oraz kwestę na terenie zakładów pracy i instytucji.O prowadzonej, przez nasze Stowarzyszenie, akcji pomocy dla powodzian z gm. Słubice wiele instytucji powiadomiono drogą e-meil-ową. Tą samą drogą rozesłano numer konta dla powodzian z gminy Słubice, na które można było bezpośrednio kierować pomoc finansową. Łącznie, za naszym pośrednictwem, do akcji włączyło się 27 instytucji z terenu miasta Mławy.
  Agnieszka Wiśniewska, pracownik MOPS, przeprowadziła aukcję sprzedaży własnoręcznie wykonanych kartek z okazji „Dnia Matki”. Całą, uzyskaną ze sprzedaży kwotę przekazano na konto „pomocy dla powodzian”.
  Miejski Dom Kultury w Mławie, umożliwił nam włączenie się w organizwane na rynku miasta, obchody "Dnia Dziecka". Korzystając z tak licznie zgromadzonych osób, kwestowano i zbierano pomoc rzeczową dla powodzian. MDK współpracował również ze Stowarzyszeniem w zbieraniu pomocy rzeczowej dla mieszkańców gminy Słubice.
  Pomoc rzeczowa, od mieszkańców Mławy, napływała nieustannie przez okres 2 miesięcy w dużej mierze dzięki ogłoszeniom w miejscowych parafiach.
  Oprócz rzeczy używanych, w dobrym stanie /ubrania, obuwie, pościel itp./ dostaliśmy dużo rzeczy nowych, bardzo przydatnych dla powodzian. Były to m.in.: pompy głębinowe, materiały budowlane, meble, sprzęt AGD i RTV, śpiwory, środki czystości, długoterminowa żywność, woda mineralna, odzież,obuwie, leki,, środki opatrunkowe, art. szkolne.Łącznie otrzymaliśmy – 11.851,27 zł pomocy finansowej. Kwotę 7.477,31 zł przekazaliśmy na konto „pomocy dla powodzian”; za kwotę 4.373,96 zł zakupiliśmy pomoc rzeczową.
  Na szczególne podziękowania zasługuje zakład PRDI w Mławie, który za zebraną wśród pracowników /najwyższą spośród wszystkich instytucji/ kwotę 5096,76 zł zakupił najpotrzebniejsze artykuły spożywcze, budowlane itp., które następnie za naszym pośrednictwem przekazano na rzecz powodzian.
  Do gminy Słubice z pomocą rzeczową wysłaliśmy 3 transporty w terminach: 02.06.2010r.; 11.06.2010r.; 02.07.2010r. /rodzaje pomocy rzeczowej podane wyżej/.

 6. Ogólnopolska akcja zbiórki żywności „Podziel się posiłkiem”
  czas realizacji: 15 wrzesień – 11 październik 2010r.

  koordynatorzy: B. Myślińska, B. Frankowska, K. Kwiatek
  koordynatorzy wolontariatu: J. Okońska, A. Zawadzka
  transport: TBS

  Akcję prowadzono we współpracy z ciechanowskim Bankiem Żywności. Otrzymaliśmy z Banku niezbędne materiały propagandowe oraz ubezpieczenie wolontariuszy.Wolontariat to: uczniowie mławskich szkół, wolontariusze działający przy MOPS oraz pracownicy MOPS w łącznej liczbie 55 osób.
  Zbiórkę prowadzono w 3 sklepach na terenie miasta w dniach 24 – 25 wrzesień 2010r.Efekt: 1.194 kg zebranej żywności na kwotę 4.231,60 zł.Żywność w postaci paczek w dniu 01.10.2010r. trafiła do 60 najuboższych rodzin z dziećmi, podopiecznych Stowarzyszenia. 

 7. Pomoc dla Sylwii”
  czas realizacji: 02 listopad – 10 listopad

  koordynatorzy: A. Wiśniewska, B. Frankowska
  Stowarzyszenie, włączyło się do prowadzonej na terenie naszego miasta akcji pomocy na zakup protezy prawej ręki dla Sylwii Jaskulskiej. Sylwia jest mieszkanką naszego miasta, uczennicą Gimnazjum Nr 1 w Mławie.
  W kweście ulicznej brało udział
  14 wolontariuszy działających przy MOPS. Akcję wsparli finansowo również pracownicy MOPS.Łącznie zebrano 916,96 zł, która to kwota, w dniu 10.09.2010r., zasiliła konto Rady Rodziców przy Gimnazjum Nr 1 „Pomoc dla Sylwii”.

 8. Ogólnopolska „Świąteczna Zbiórka Żywności” 2010
  czas realizacji: 10 listopad – 31 grudzień 2010r.

  koordynatorzy: B. Frankowska, B. Myślińska, K. Kwiatek
  koordynatorzy wolontariatu: A. Wiśniewska, A. Zawadzka, J. Okońska
  transport: TBS, MOSIR

Zbiórkę żywności prowadzono we współpracy z Bankiem Żywności z Ciechanowa, skąd uzyskaliśmy wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia akcji / włącznie z dyplomami dla wszystkich uczestników zbiórki / oraz opłacenie ubezpieczenia wolontariuszy.

Liczba wolontariuszy, biorących udział w akcji, wynosiła 88 osób. Byli to wolontariusze MOPS oraz uczniowie mławskich szkół. Zbiórkę żywności prowadzono w 6 sklepach na terenie miasta w dniach 3 -5 grudnia 2010r.

Zebrano 1.150,30 kg żywności na kwotę 5.368,56 zł.

Do 18 firm skierowano pisemne prośby o wsparcie akcji poprzez przekazanie art. żywnościowych. Na prośbę odpowiedziało 9 firm. Trzy firmy przekazały pomoc finansową w łącznej wys. 310,00 zł /za całą kwotę zakupiono słodycze/. Od pozostałych sponsorów otrzymaliśmy owoce, wędliny, ciasta świąteczne o łącznej wadze 138 kg oraz 150 szt. pluszowych maskotek.

Zebrana żywność była /w postaci paczek świątecznych/ wydawana w trzech terminach:

  • 14.12.2010r. - paczki „rodzinne” otrzymało 38 rodzin /102 osoby/;

  • 17.12.2010r. - paczki dla 65 dzieci wręczone uroczyście przez Mikołaja w kinie „Kosmos” wraz z paczkami dla podopiecznych MOPS. 150 dzieci otrzymało pluszową maskotkę.

  • 20.12.2010r. - wręczono 10 rodzinom wielodzietnym paczki świąteczne wraz z symbolicznym ciastem świątecznym.

Łącznie, na Święta Bożego Narodzenia, obdarowano 113 rodzin.

 

PODSUMOWANIE:

Stowarzyszenie w 2010r przeprowadziło 7 akcji na rzecz ludzi potrzebujących pomocy, nie tylko z terenu naszego miasta. Zebrano łącznie 236.799,77 zł. w tym pomoc finansowa i 55.354,60 kg żywności/ dla społeczności mławskiej kwota wyniosła - 224,948,50 zł/. Oprócz w/w form pomocy prowadzono akcję zbiórki pomocy rzeczowej dla najuboższych mieszkańców Mławy. Trzy transporty z pomocą rzeczową przekazano dla powodzian z gm. Słubice. Z pomocy naszego Stowarzyszenia w roku 2010 skorzystało ok. 1.000 osoby. W akcjach wzięło udział 295 wolontariuszy.