start Stowarzyszenie Bądźmy Razem Ogłoszenia Podpisano umowę z Fundacją Banku Żywności

PostHeaderIcon Podpisano umowę z Fundacją Banku Żywności

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej “Bądźmy Razem” działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie informuje, że podpisano umowę z Fundacją Banku Żywności SOS w Piastowie /magazyny Banku Żywności w Ciechanowie/.

Pozyskiwana pomoc żywnościowa będzie przekazywana za pośrednictwem Stowarzyszenia rodzinom z terenu miasta Mławy, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego tj. 526,50 zł, a w wypadku osób samotnych – 715,50 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer -23/654 35 60