start Stowarzyszenie Bądźmy Razem Ogłoszenia

PostHeaderIcon Ogłoszenia Stowarzyszenia

PostHeaderIcon Wielkanocna zbiórka żywności

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA MŁAWY

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta o wsparcie akcji pomocy dla ofiar huraganu z naszego województwa.

W/w  Stowarzyszenie od dnia 25 lipca br. Organizuje zbiórkę pomocy rzeczowej dla gospodarstw domowych z powiatu białobrzeskiego, które ucierpiały podczas huraganu.

Więcej…

 

PostHeaderIcon SPRAWOZDANIE za 2010r.

 

z działalności Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie

Więcej…

 

PostHeaderIcon APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA MŁAWY

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta o wsparcie akcji pomocy dla powodzian z naszego województwa.
W/w Stowarzyszenie od dnia 25 maja br. organizuje zbiórkę pomocy rzeczowej dla powodzian z gminy Słubice k. Płocka.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Podpisano umowę z Fundacją Banku Żywności

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej “Bądźmy Razem” działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie informuje, że podpisano umowę z Fundacją Banku Żywności SOS w Piastowie /magazyny Banku Żywności w Ciechanowie/.

Pozyskiwana pomoc żywnościowa będzie przekazywana za pośrednictwem Stowarzyszenia rodzinom z terenu miasta Mławy, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego tj. 526,50 zł, a w wypadku osób samotnych – 715,50 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer -23/654 35 60

 

PostHeaderIcon I N F O R M A C J A

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej “Bądźmy Razem” działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie informuje o możliwości przekazywania, za pośrednictwem Stowarzyszenia, na rzecz rodzin najuboższych z terenu Miasta Mławy: używanych mebli, sprzętów AGD itp., odzieży oraz podręczników szkolnych.

Kontakt:
06-500 Mława
ul. Narutowicza 6
tel./fax 23/ 654 35 60