start Stowarzyszenie Bądźmy Razem Ogłoszenia

PostHeaderIcon Ogłoszenia Stowarzyszenia

PostHeaderIcon APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA MŁAWY

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta o wsparcie akcji pomocy dla ofiar huraganu z naszego województwa.

W/w  Stowarzyszenie od dnia 25 lipca br. Organizuje zbiórkę pomocy rzeczowej dla gospodarstw domowych z powiatu białobrzeskiego, które ucierpiały podczas huraganu.

Więcej…

 

PostHeaderIcon SPRAWOZDANIE za 2010r.

 

z działalności Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie

Więcej…

 

PostHeaderIcon APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA MŁAWY

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta o wsparcie akcji pomocy dla powodzian z naszego województwa.
W/w Stowarzyszenie od dnia 25 maja br. organizuje zbiórkę pomocy rzeczowej dla powodzian z gminy Słubice k. Płocka.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Podpisano umowę z Fundacją Banku Żywności

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej “Bądźmy Razem” działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie informuje, że podpisano umowę z Fundacją Banku Żywności SOS w Piastowie /magazyny Banku Żywności w Ciechanowie/.

Pozyskiwana pomoc żywnościowa będzie przekazywana za pośrednictwem Stowarzyszenia rodzinom z terenu miasta Mławy, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego tj. 526,50 zł, a w wypadku osób samotnych – 715,50 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer -23/654 35 60

 

PostHeaderIcon I N F O R M A C J A

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej “Bądźmy Razem” działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie informuje o możliwości przekazywania, za pośrednictwem Stowarzyszenia, na rzecz rodzin najuboższych z terenu Miasta Mławy: używanych mebli, sprzętów AGD itp., odzieży oraz podręczników szkolnych.

Kontakt:
06-500 Mława
ul. Narutowicza 6
tel./fax 23/ 654 35 60