start Stowarzyszenie Bądźmy Razem O Stowarzyszeniu

PostHeaderIcon O Stowarzyszeniu

PostHeaderIcon Wycieczka do Wilanowa

Dnia 24 czerwca 2019r. grupa „Zakręceni Pozytywnie” działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie udała się na wycieczkę do Wilanowa.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ognisko integracyjne "Połączyć dwa światy"

Ognisko integracyjne ,,Połączyć dwa światy”

 

11 czerwca 2016r. o godzinie 10.00 od końca ulicy Studzieniec rozpoczęła się piesza wędrówka do szkółki leśnej przy ulicy Krajewo. Tam o godzinie 11.00 zaczęło się ognisko integracyjne ,,Połączyć dwa światy” organizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

Celem pieszej wędrówki na ognisko była integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin z osobami pełnosprawnymi. Nie zabrakło też wielu atrakcji dla dzieci były to m.in. gry i zabawy z nagrodami przygotowane przez Panią Marię Świtoń Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie oraz animatora zabaw dla dzieci Panią Joannę Sztybor. Dzieci miały okazję również wcielić się w detektywów dzięki Pani Annie Pawłowskiej Rzecznikowi Prasowemu Komendy Powiatowej Policji w Mławie. Wolontariusze działający przy MOPS w Mławie malowali dzieciom twarze oraz rozdawali zwierzątka robione z balonów, wielu z nich przebrało się za postacie z bajek, z którymi dzieci mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Piknikowy nastrój stworzyli harcerze grając i śpiewając przy ognisku. Dzieci i dorośli obejrzeli występ grupy seniorów „Złota Jesień”. Wyłoniono również zwycięzców konkursu plastycznego pt. „Ulubione miejsce w moim mieście”. Trzy pierwsze miejsca kolejno zajęły:

- Milena Żurawska,

- Nikola Ludwińska,

- Agnieszka Bielec.

Jak sama nazwa spotkania mówi na ognisku integracyjnym nie zabrakło pieczonych kiełbasek, udek z kurczaka, kiszki ziemniaczanej, kaszanki. Dodatkowo można było częstować się napojami, słodyczami i owocami.

Piknik zakończył się o godzinie 13.30.

Więcej…

 

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej “Bądźmy Razem”

 działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie od 05.05.2009r. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 z 2001r. Poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, z 2003r poz. 873 ze zm.) oraz w oparciu o statut Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 maja 2009r.

Członkami Stowarzyszenia są w większości pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

Cele Stowarzyszenia:

 1. Działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej, niepełnosprawnych, samotnych oraz społeczności lokalnej.

 2. Umożliwienie szerszego dostępu do różnych form pomocy, możliwości aktywnego uczestnictwa w akcjach społecznych na szczeblu lokalnym oraz krajowym.

 3. Integracja ze środowiskiem lokalnym, wzmacnianie poczucia przydatności społecznej oraz tworzenie warunków do współuczestniczenia różnych grup społecznych w życiu społecznym miejscowości, gminy, powiatu.

 4. Propagowanie i organizacja wolontariatu oraz postaw, działań i inicjatyw sprzyjających poszanowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, samotnych.

 5. Wspieranie dobroczynności oraz działań humanitarnych.

 6. Działania w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych od osób prywatnych i instytucji

 • pozyskiwanie żywności poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz lokalnym samorządem, włączanie się w ogólnopolskie kampanie na rzecz w/w zadania

 • organizowanie grup samopomocowych

 • prowadzenie szkoleń

 • organizowanie spotkań i imprez w środowisku lokalnym

 • organizowanie i prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin, świetlic środowiskowych i terapeutycznych

 • pozyskiwanie wolontariuszy do aktywnego udziału w działaniach statutowych Stowarzyszenia