start Stowarzyszenie Bądźmy Razem

PostHeaderIcon Bądźmy Razem

PostHeaderIcon Ognisko

 

PostHeaderIcon Ferie zimowe 2017 ZPO Nr 2

W daniach 13.02- 17-02.2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie włączył się w zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci z Filią Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie zorganizowane zostały różne atrakcje: kalambury, quizy. Nie zabrakło również czasu na twórczość plastyczną. Dzieci uczestniczyły w teleturnieju wiedzy pt. „ Z Dziesięciu tylko jeden” oraz parodii teleturnieju „Idź na śmiałość”, mogły również wykazać się wiedzą na temat dobrych manier. Udział w zabawach gwarantował otrzymanie upominków.

Wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie zajmowali dzieci różnymi świetnymi zabawami m.in. „Rolnik szuka żony”. Na podsumowanie ferii odbyły się wybory Miss i Mistera Ferii 2017. Zwycięscy otrzymali nagrody sponsorowane przez Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej Bądźmy Razem działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, Panią Elżbietę Czarnecką, Pana Ireneusza Wypycha oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Bolesława Prusa w Mławie.

Udział w tegorocznych feriach wzięło 22 wolontariuszy

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon AKCJA ZIMOWA – ZBIÓRKA NA RZECZ SCHRONISK DLA PSÓW

W tym roku po raz szósty mławskie szkoły włączyły się do akcji zimowej – zbiórki karmy dla psów ze schronisk organizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie.

Szkoły bardzo zaangażowały się w zbiórkę i łącznie zebrały ok. 4 i pół tony żywności dla zwierząt! Zebrana żywność zostanie przekazana do schroniska w Napierkach i Pawłowie.

Akcja miała formę konkursu, który zostanie rozstrzygnięty podczas VI Mławskiej Gali Wolontariatu. Wygra szkoła, która zebrała największą ilość karmy w przeliczeniu na jednego ucznia i zostanie uhonorowana statuetką „Przyjazna szkoła dla zwierzaka”.

Zbiórka karmy dla psów jest działaniem wolontarystycznym, które uwrażliwia dzieci i młodzież na potrzeby zwierząt, uczy mądrej pomocy i jest ogromnym wsparciem dla pobliskich schronisk.

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Warsztaty kulinarne

W dniu 2 i 7 lutego odbyły się Warsztaty Kulinarne.

 

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Projekt ,,Razem w szeroki świat"

 

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej ,,Bądźmy Razem” działające  przy   Miejskim   Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w Mławie, ul. Narutowicza 6  zaprasza  do udziału  w  projekcie pt. ,,Razem w szeroki świat”  osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia.

Zasadniczym celem projektu będzie wspieranie osób niepełnosprawnych w zaplanowanych działaniach, które mogą przyczynić się do rozbudzenia i uświadomienia osobom niepełnosprawnym   swoich  potencjalnych   możliwości,   zdolności i talentu.

Ponadto projekt zakłada przygotowanie osób niepełnosprawnych do pełnienia ról życiowych – w rodzinie, społeczeństwie poprzez naukę jak mają radzić sobie w życiu codziennym biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i możliwości osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie będzie współpracowało z wolontariuszami, z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, korzystając z ich usług, wiedzy, doświadczenia i zaproponowanego wsparcia.

Zakładamy, że działania te mogą przyczynić się do podniesienia jakości życia osób niepełnosprawnych, prowadzić do ich samorealizacji i integracji ze środowiskiem lokalnym.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6,  pokój   Nr 11 w godz. od 8.00 do 16.00 do dnia 06.02.2015 r.

Liczba osób ograniczona. Kontakt telefoniczny: 236543560, 23 6542769 wew.14.
ZAPRASZAMY RODZICÓW, OPIEKUNÓW, OSOBY FIZYCZNE ORAZ INSTYTUCJE DO KONTAKTU Z NAMI W ZAKRESIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

 


STOWARZYSZENIE WSPIERANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

BĄDŹMY RAZEM

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Mławie, ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława

NIP 569-184-18-44, Regon 141871748