start Archiwum Archiwum

PostHeaderIcon Archiwa

Filtr 

 • Wstępna rekrutacja uczestników projektu „Szansa dla Ciebie” 2010 r.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie organizuje wstępną rekrutację osób do projektu systemowego ,,Szansa dla Ciebie” realizowanego w 2010 r. w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji p...
 • Projek systemowy „Szansa dla Ciebie” realizowany w 2008r i osiągnięte efekty

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie od 2008 r. realizuje projekt systemowy pt. ,, Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VII ,,Promocja integracji społecznej”  Działanie 7.1 ,,Rozwój i upowszechnien...
 • Posiłki dla dzieci

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie informuje, ze pomoc w formie obiadu w szkołach lub całodziennego wyżywienia w przedszkolach, przysługuję dzieciom z rodzin najuboższych, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 702 zł miesi...
 • ZIMOWY APEL DO MIESZKAŃCÓW MŁAWY

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6 zwraca się z apelem do mieszkańców miasta Mławy o przekazywanie zimowej odzieży i obuwia do tut. Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-16.00. Rzeczy zostaną przekazane ...
 • Zupy dla najuboższych mieszkańców miasta Mławy

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie uprzejmie informuje, że od dnia 25.01.2010 r. od poniedziałku do piątku od godziny 13.00 w Przychodni Rejonowej w Mławie, ul. Sądowa 7 wydawane są zupy dla najuboższych mieszkańców miasta Mławy. ...
 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE

  zaprasza osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, nie pracujące do wstępnej rekrutacji w ramach projektu systemowego „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundus...
 • SENIORZY ŚWIĘTUJA DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA.

  20 stycznia br w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie odbyło się spotkanie Grupy Wsparcia „Złota jesień” z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Wiele ciepłych słów i życzeń, wielu lat życia i zdrowia, miłości i ciepła...
 • Od 1 stycznia 2010 r. nastąpiła zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

  Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jest ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony...
 • MOPS grał razem z Owsiakiem

  Pracownicy oraz Wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie wzięli udział w XVIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. XVIII finał odbył się w sali kina Miejskiego Domu Kultury. Wolontariusze zaoferowali pomoc przy zbi...
 • Seniorzy - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mławie

  W dniu 10.01.2010r. Mławscy Seniorzy włączyli się w uświetnienie osiemnastego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mławie.Krótki program artystyczny w sali kina Miejskiego Domu Kultury o tematyce dobroczynnej, przekazany z humoremrozba...
 • ,Realizacja projektu systemowego „Szansa dla Ciebie” w 2009 roku

  W 2009 r. wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony w miesiącu lutym 2009 r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie i pomyślnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. Podziału środków na reali...
 • Spotkanie Wigilijne w Świetlicy SAMI SWOI przy ul. Piekiełko 66

  Święta Bożego Narodzenia to szczególny okres oczekiwany nie tylko przez dzieci, ale także przez dorosłych. Tradycją świetlicy jest przygotowywanie i wystawianie Jasełek. W tym roku podtrzymując tradycje związane z tymi świętami zorganizowali...
 • Szkolenia dla grup zawodowych z terenu Mławy

  W dniach 10-11.12.2009r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie odbyły się szkolenia dla przedstawicieli lokalnych instytucji pomocowych, a także pedagogów ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zakres szkoleń obejm...
 • Wycieczka do Zakopanego.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zorganizował wycieczkę do Zakopanego dladzieci, które uczestniczą w zajęciach świetlicowych zgodnie z Miejskim ProgramemProfilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkom...
 • Jak uchronić Twoje dziecko przed paleniem…

  W ramach Programu STOP 18 została zorganizowana i przeprowadzona lokalna akcja edukacyjno-profilaktyczna zatytułowana: "Jak uchronić Twoje dziecko przed paleniem…". Akcja została skierowana do rodziców. Nikt nie chce, żeby jego dziecko paliło. J...
 • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW W RAMACH KAMPANII "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ" 2009

  6-go października bieżącego roku w Urzędzie Miasta w obecności władz miasta oraz wychowawców mławskich szkół podstawowych zostały wręczone nagrody laureatom konkursów pod tytułem: „Przygoda tuż za progiem” oraz „Ping? Pong!”. ...
 • anigreen02_rotate_down.gif "DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY"

  W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej poświęconej problemowi stosowania kar fizycznych pod hasłem: "DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY" została zorganizowana i przeprowadzona lokalna akcja edukacyjno-profilaktyczna zatytułowana: "Bite dzieci widzą ś...
 • "WYHAMUJ W PORĘ!"

    W ramach ogólnopolskiej kampanii Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod hasłem: "WYHAMUJ W PORĘ!" została zorganizowana i przeprowadzona lokalna akcja edukacyjno-profilaktyczna zatytułowana: "NIE PIJĘ – BO TAK!". Cel...
 • Wakacje 2009 w świetlicy Sami Swoi przy ul. Piekiełko 66

  W okresie wakacji zajęcia z dziećmi odbywały w godz. 13-16. Do świetlicy uczęszczały dzieci i młodzież , która w gronie przyjaciół spędzała wolny czas . Podczas tegorocznych zajęć dzieci zobaczyły atrakcje najbliższej okolicy. Poprzez w...
 • Piknik Profilaktyczny „W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch”

  W dniu 22 sierpnia bieżącego roku w godz. od 12.00 do 15.00 w ogródku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie odbył się piknik profilaktyczny pod hasłem „W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch”. ...