start Archiwum Archiwum

PostHeaderIcon Archiwa

Filtr 

 • MŁAWA WYSYŁA PIERWSZY TRANSPORT POMOCY DLA POWODZIAN Z GM. SŁUBICE W WOJ. MAZOWIECKIM

  W dniu 02.06.2010r. ruszyła z Mławy pierwsza transza pomocy dla powodzian z gm.Słubice k. Płocka.Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej “Bądźmy Razem” przy MiejskimOśrodku Pomocy Społecznej w Mławie pod patronatem Burmistrza Miasta...
 • W dniu 11.06.2010r. do powodzian z gminy Słubice woj. mazowieckie dotarła druga tura pomocy rzeczowej od mieszkańców miasta Mławy.

  Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej “Bądźmy Razem” działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie dzięki uprzejmości Firmy “SAN-TIM” /transport/, przekazało pomoc rzeczową do Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczn...
 • MŁAWA WYSYŁA PIERWSZY TRANSPORT POMOCY DLA POWODZIAN

  Mława, dnia 02.06.2010r.MŁAWA WYSYŁA PIERWSZY TRANSPORT POMOCY DLA POWODZIAN ZGM. SŁUBICE W WOJ. MAZOWIECKIMW dniu 02.06.2010r. ruszyła z Mławy pierwsza transza pomocy dla powodzian z gm.Słubice k. Płocka. ...
 • INFORMACJA

  Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej “Bądźmy Razem” działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie w związku z powodzią, która nawiedziła nasz Kraj w tym nasze województwo, włączyło się w akcję pomocy dla pow...
 • INFORMACJA

  Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej “Bądźmy Razem” działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie w związku z powodzią, która nawiedziła nasz Kraj w tym nasze województwo, włączyło się w akcję pomocy dla pow...
 • PIERWSZA DOSTAWA ŻYWNOŚCI

  W dniu 29.04.2010r. w związku z podpisaną w dniu 08.04.2010r. umową z Bankiem Żywności Stowarzyszenie sprowadziło pierwszą transzę artykułów spożywczych. Dzięki pomocy Burmistrza Miasta Mławy Pana Sławomira Kowalewskiego oraz wsparciu ludzi...
 • SPOTKANIE ORGANIZACYJNE STOWARZYSZEŃ działających na terenie miasta Mławy

  W dniu 26.04 2010r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie odbyło się spotkanie organizacyjne Stowarzyszeń działających na terenie miasta. Spotkanie dotyczyło współpracy w pozyskiwaniu produktów żywnościowych dla podopie...
 • PODZIĘKOWANIE!

  Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej “Bądźmy Razem” działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie serdecznie dziękuje w imieniu własnym i osób obdarowanych za wsparcie i czynny udział w Wielkanocnej Zbiórce Żywn...
 • OGÓLNOPOLSKA “WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI” 2010r.

  W dniach 19 – 21 marca 2010r., Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej “Bądźmy Razem” działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, zorganizowało pod patronatem Banku Żywności w Olszynie, Wielkanocną Zbiórkę Ży...
 • Zaproszenie

  Wspólnota Anonimowych Alkoholików z Mławy serdecznie zaprasza wszystkich Przyjaciół na mityng otwarty z okazji IV rocznicy powstania grupy AA „Wólka”, który odbędzie się dnia 29 maja 2010 r. o godz. 19.30 w SP nr 4 ul. Graniczna w Mławie Wó...
 • Prace Społecznie Użyteczne w Mławie

  Na terenie gminy Mława na mocy porozumienia z dnia 31.03.2010 Nr 2/2010/PSU pomiędzy Starostą Mławskim i Burmistrzem Miasta Mławy organizowane są prace społecznie użyteczne. Jest to forma aktywizacji osób bezrobotnych wprowadzona ustawą o promoc...
 • PODZIĘKOWANIE!

  Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej “Bądźmy Razem” działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie serdecznie dziękuje w imieniu własnym i osób obdarowanych za wsparcie i czynny udział w Wielkanocnej Zbiórce Żywn...
 • OGÓLNOPOLSKA “WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI” 2010r.

  W dniach 19 – 21 marca 2010r., Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej “Bądźmy Razem” działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, zorganizowało pod patronatem Banku Żywności w Olszynie, Wielkanocną Zbiórkę Ży...
 • DZIEŃ KOBIET W KLUBIE SENIORA

  Swięto Kobiet to niezwykły dzień, w którym każdej kobiecie należy się moment zapomnienia.Przy dobrej muzyce i w dobrym towarzystwie Seniorzy z naszego klubu świętowali w dniu 10.03.2010 w MOPS. ...
 • RUSZYŁY KAMPANIE "KOCHAM REAGUJĘ!" ORAZ "KOCHAM NIE BIJĘ!"

  W ramach Ogólnopolskiej Kampanii pod hasłem: "KOCHAM. REAGUJĘ!" oraz "KOCHAM NIE BIJĘ!"w dniu 28.02.2010r. oraz 23.03.2010r. została przeprowadzona lokalna akcja informacyjno-edukacyjna pod takim samym tytułem. ...
 • ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym

  Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2010Burmistrza Miasta Mławyz dnia 26 lutego 2010r.Burmistrz Miasta Mławyogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresuprzeciwdziałania patologiom społecznym – realizacja programówedukacy...
 • Wolontariusze MOPS z pomocą dla pani Małgosi.

  W dniu 12 i 13 lutego wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, przyłączyli się do akcji pomocy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla pani Małgorzaty Sosińskiej. W piątek wolontariusze wzięli udział w zbiórce pieniędzy, w s...
 • OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA"

  W dniach 2-3.02.2010r. została przeprowadzona lokalna akcja informacyjna pod hasłem: "Niebieska Linia". Celem akcji było dostarczenie mieszkańcom Mławy informacji o działającym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Lini...
 • Ogłoszenie

  Prezes Sądu Rejonowego w Mławie informuje, że w dniach 22-28 lutego 20010r. będzie obchodzony „Tydzień Ofiar Przestępstw” – zgłaszające się osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły otrzymać informacje dotyczące uprawnień ofiar prz...
 • W Olsztynie ponownie gościły nasze dzieci.

  Kolejna grupa dzieci biorących udział w zajęciach świetlicowych wyjechała na wycieczkę do Olsztyna. Tym razem uczestnikami były dzieci ze świetlic przy ul. Piekiełko, Szkoły podstawowej nr 1 i 7. Wyjazd zorganizowano 29 stycznia bieżącego roku...