start Archiwum Archiwum

PostHeaderIcon Archiwa

Filtr 

 • Szkolenie „Asysta w starości odpowiedzią na wyzwania czasów”

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie wychodząc naprzeciw wyzwaniom aktywizacji zawodowej w środowisku lokalnym umożliwił osobom zainteresowanym, uczestnictwo w bezpłatnym szkoleniu na opiekunów osób starszych w ramach projektu „Asysta w ...
 • W MOPS-ie o bezdomnych

  Dyrektor MOPS dnia 30 września zorganizowała spotkanie pod hasłem „ POMÓŻMY BEZDOMNYM”. Poruszane były na nim istotne problemy bezdomnych i przedstawiane propozycje pomocy potrzebującym. „Bezdomni budzą w nas lęk, niepokój(...) Ale oni te...
 • anigreen02_rotate_down.gif Piknik dla dzieci w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej

  W dniu 23.09.2008r. o godz. 16.00 w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Sami swoi”, przy ul. Piekiełko 66 rozpoczął się piknik rodzinny pod hasłem „Żegnajcie wakacje”. ...
 • Szkolenie w sprawie przeciwdziałania alkoholizmowi

  Dnia.22.09.2008 r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się szkolenie sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w świetle Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Organizatorami szkoleni...
 • Piknik Profilaktyczny w MOPS

  W dniu 26.08.2008r. o godz. 15.00 w ogródku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie odbył się piknik profilaktyczny pod hasłem: „Chcę być zdrowy, bezpieczny i trzeźwy”. ...
 • OGŁOSZENIE

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie informuje, że od dnia 1 września 2008r. Punkt Konsultacyjny Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa  znajduje się w Dziale Profilaktyczno-Społecznym MOPS w Mławie przy ulicy Padlewskiego 13. ...
 • Projekt systemowy z EFS już ruszył

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 01.08 2005 przystąpił do realizacji projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ...
 • Wycieczka do Centrum Rozrywki i do ZOO

  W dniu 19.08.2008r. dzieci ze Świetlicy Środowiskowej oraz korzystające z pomocy społecznej wraz z opiekunami wybrały się na wycieczkę do Warszawy zorganizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie Młodsze dzieci spędzały miło ...
 • anigreen02_rotate_down.gif Informacja dla osób ubiegających się zarówno o świadczenia z funduszu alimentacyjnego jak i o świadczenia rodzinne – dotycząca zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach

  W przypadku, gdy osoby ubiegają się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, mogą uzyskane z Urzędu Skarbowego zaświadczenie o dochodach wystawione według wzoru określonego w załączniku n 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społeczn...
 • Obóz dla dzieci w Przerwankach

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w dniach 21 – 31.07.2008r. zorganizował wyjazd dla 20 dzieci w wieku od 8 do 16 roku życia na obóz profilaktyczno-terapeutyczny w okolice Giżycka. Obóz zorganizowany był pod hasłem: „Dziękuję, nie...
 • Ogłoszenie

  P R O T O K Ó Ł z dnia 16.07.2008r  w sprawie wyłonienia kandydatów do pracy na umowę zlecenie w akcji przyznawania świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2008/2009 ...
 • Dni Mławy z MOPS-em

  Podczas obchodów Dni Mławy w dniu 13 lipca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprezentował działania, jakie podejmuje w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i profilaktyki społecznej. ...
 • „Złota Jesień” w Zakrzewie

  Już po jaz trzeci grupa wsparcia „Złota Jesień” wzięła udział w ogólnokrajowej imprezie integracyjnej o charakterze przeglądu twórczości scenicznej osób niepełnosprawnych pod nazwą „XV Dzień Humoru i Satyry”. ...
 • MOPS na Dniach Mławy

  W Dni Mławy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wystawia swoje stoisko informacyjne. W niedzielę 13 lipca będzie można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej. ...
 • anigreen02_rotate_down.gif Apel o krew dla Łukasza Dobrzyńskiego

  Pilnie potrzebna jest krew dla Łukasza Dobrzyńskiego, chorego ucznia z Gimnazjum nr 2 w Mławie. Łukasz posiada grupę krwi ARH- , ale można także oddać krew z inną grupą. Oddając krew należy zaznaczyć, że jest to krew dla Łukasza Dobrzyńsk...
 • Ogłoszenie

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zatrudni na umowę - zlecenie osoby do wprowadzania danych w Dziale Świadczeń Rodzinnych. ...
 • Prace Społecznie Użyteczne w Mławie

    Od kwietnia na terenie gminy Mława na mocy porozumienia z dnia 28.03.2008 Nr 2/2008/PSU pomiędzy Starostą Mławskim i Burmistrzem Miasta Mławy organizowane są prace społecznie użyteczne ...
 • Ogłoszenie - zasiłki rodzinne 2008 / 2009

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zasiłki rodzinne na nowy rok zasiłkowy 2008/2009 będą przyjmowane od 15 lipca 2008 r...
 • II Piknik Integracyjny „Połączyć dwa światy”

  W dniu 14 czerwca br. w ogródku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie został zorganizowany Piknik Integracyjny pod hasłem: “Połączyć dwa światy”. Była to już druga tego rodzaju impreza, To kontynuacja Projektu z ubiegłego roku pod...
 • VII Krajowy Integracyjny Festyn Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej„Nadzieja” 2008

  W dniu 13 czerwca 2008 roku w odpowiedzi na zaproszenie Krajowego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom” w Płocku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zorganizował wyjazd do Płocka na VII Krajowy Integracyjny F...