start Archiwum

PostHeaderIcon OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w związku z okresem jesienno – zimowym prosi o zgłaszanie się osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, osób starszych i ubogich w celu otrzymania stosownej pomocy.

Kierujemy również apel do mieszkańców Miasta Mławy o przekazanie informacji o osobach bezdomnych do tut. Ośrodka tj.

Mława ul. Narutowicz 6

- (023) 654-35-60

- (023) 654-27-69

Osoby bezdomne , mogą również znaleźć schronienie

w Ośrodku „MAR-KOT” w Miączynie Dużym, gm. Szreńsk.

Przyjęcia dokonywane są przez całą dobę.

W sprawie przyjęć do Ośrodka należy kontaktować się pod

nr. tel. 0 513-716-095  lub  0 509-960- 134

NUMERY ALARMOWE:

POLICJA – 997      (023) 654-72-00
STRAŻ POŻARNA – 998
POGOTOWIE -
999
BEZPŁATNA, CAŁODOBOWA LINIA TELEFONICZNA O POMOCY DLA OSÓB BEZDOMNYCH  -  987