start Archiwum

PostHeaderIcon OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w związku z okresem jesienno – zimowym prosi o zgłaszanie się osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, osób starszych i ubogich w celu otrzymania stosownej pomocy.
Kierujemy również apel do mieszkańców Miasta Mławy o przekazanie informacji o osobach bezdomnych do tutejszego Ośrodka tj  Mława ul. Narutowicza 6

- (023) 654-35-60
- (023) 654-27-69

oraz Straży Miejskiej:
w  dni robocze w godz. 7.00 – 22.00

- (023) 654-64-34 nr alarmowy 986

Osoby bezdomne  mogą również znaleźć schronienie w Ośrodku „MAR-KOT” w Miączynie Dużym, gm. Szreńsk.
Przyjęcia dokonywane są przez całą dobę.
W sprawie przyjęć do Ośrodka należy kontaktować się pod 
nr tel. 0 513-716-095  lub  (023) 652-01-04

NUMERY ALARMOWE:

POLICJA – 997      (023) 654-72-00
STRAŻ POŻARNA – 998
POGOTOWIE -
999
BEZPŁATNA, CAŁODOBOWA LINIA TELEFONICZNA O POMOCY DLA OSÓB BEZDOMNYCH  -  987