start Archiwum

PostHeaderIcon SPOTKANIE ORGANIZACYJNE STOWARZYSZEŃ działających na terenie miasta Mławy

W dniu 26.04 2010r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie odbyło się spotkanie organizacyjne Stowarzyszeń działających na terenie miasta.

Spotkanie dotyczyło współpracy w pozyskiwaniu produktów żywnościowych dla podopiecznych Stowarzyszeń w ramach programu PEAD.

W spotkaniu udział wzięły następujące organizacje:

  • Katolickie Stowarzyszenie “Serce za Serce”
  • Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej “Bądźmy Razem”
  • Mławskie Stowarzyszenie “Amazonki”
  • Polski Związek Niewidomych
  • Polski Związek Emerytów i Rencistów
  • Polski Związek Kombatantów i Osób Represjonowanych
  • Towarzystwo Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski “Wypoczynek”
  • Stowarzyszenie “Exodus”

Omawiano prawa i zobowiązania organizacji przy nieodpłatnym przekazywaniu gotowych artykułów spożywczych. Zapoznano się z obowiązującą /przy wydawaniu żywności/ dokumentacją.