start Akademia Kompetencji Wychowawczych

PostHeaderIcon Akademia Kompetencji Wychowawczych

PostHeaderIcon AKADEMIA KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH

Projekt Akademia Kompetencji Wychowawczych zrodził się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie we wrześniu 2013r., w odpowiedzi na potrzeby szukania sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.

Ciągle wzrasta liczba rodziców i opiekunów poszukujących odpowiedzi na pytanie, dlaczego metody wychowawcze jakie stosuję nie przynoszą zamierzonych efektów, dlaczego dziecko nie postępuje zgodnie z moimi wskazówkami i poleceniami wydanymi w najlepszej wierze i trosce. Dlaczego moje dziecko nie słucha co do niego mówię? Dlaczego woli rozmawiać z rówieśnikami, a nie ze mną? Jak być dobrym rodzicem dla swoich dzieci? Jak kochać i wymagać?

Jeżeli próbowaliście lub próbujecie znaleźć odpowiedź na te pytania, dobrym miejscem i czasem na refleksję mogą być zajęcia Akademii Kompetencji Wychowawczych.

 

Akademia Kompetencji Wychowawczych jest programem profilaktycznym – zapobiegającym problemom wychowawczym, edukacyjnym, dla wszystkich zajmujących się wychowywaniem młodego pokolenia, a w szczególny sposób jest adresowana do rodziców z racji ich podstawowej funkcji wychowawczej realizowanej w rodzinie.

 

Zajęcia mają charakter warsztatów zakładających aktywny udział uczestników: wymiana doświadczeń, autorefleksja, burza mózgów, pogadanka, jak również drama, powrót do wspomnień z dzieciństwa, ćwiczenie nowych sposobów komunikowania.

 

Spotkania odbywają się w małej grupie 8-15 osób, raz w tygodniu i trwają około 3 godzin (łącznie 40 - 43 godziny dydaktyczne). Cykl trwa 10 – 11 tygodni, w zależności od potrzeb grupy.

 

Celem psychoedukacyjnych warsztatów Akademii Kompetencji Wychowawczych jest nabycie przez uczestników warsztatu umiejętności wychowawczych, takich jak:

 

  • Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć dziecka, okazywania mu zrozumienia oraz wsparcia w radzeniu sobie z trudnymi emocjami poprzez umiejętność aktywnego słuchania.

  • Budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji przy czytelnym systemie wartości, granic i norm.

  • Zachęcanie dziecka do współpracy oraz wyrażanie rodzicielskich oczekiwań i wymagań w taki sposób by były one chętniej respektowane przez dziecko.

  • Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.

  • Pomoc w budowaniu przez dziecko pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka (stosowanie pochwały opisowej, uwalnianie od grania ról).

  • Rozwiązywanie konfliktów przy pomocy dialogu i negocjacji, bez uciekania się do stosowania siły.

 

Zdobycie powyższych umiejętności umacnia i pogłębia więź emocjonalną pomiędzy rodzicami (opiekunami), a dzieckiem, co przekłada się m.in. na mniejsze prawdopodobieństwo podjęcia przez dziecko zachowań ryzykownych m.in. agresji, używania środków odurzających, łamania prawa czy przedwczesnej inicjacji seksualnej.

 

Dodatkowo uczestnicy mają możliwość pogłębienia wiedzy na temat świadomego planowania rodziny lub higieny życia dzięki zaangażowaniu, w ramach wolontariatu, pań położnych oraz pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, pionu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej.

 

W trakcie trwania warsztatów dla rodziców i opiekunów dzieci mają możliwość uczestnictwa w kreatywnych zajęciach, zabawach wspomagających ich rozwój.

 

Inspirację i podstawę teoretyczną programu Akademii stanowią książki:

T. Gordon „Wychowanie bez porażek” oraz cykl książek A. Faber, E. Mazlish.„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby, dzieci do nas mówiły”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”.

 

Zapraszamy do udziału w Akademii Kompetencji Wychowawczych.

Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych, świadomych, przyznających się do błędów i poszukujących odpowiedzi rodziców.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2