start Akademia Kompetencji Wychowawczych Akademii Kompetencji Wychowawczych

PostHeaderIcon Akademii Kompetencji Wychowawczych

Dobiegła końca VI edycja zajęć  Akademii Kompetencji Wychowawczych organizowanych  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie. Tym razem warsztaty odbywały się w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 ul. Graniczna 39, w których uczestniczyło 10 rodziców. Na zajęcia rodzice przychodzili ze swoimi pociechami. Pedagodzy z naszego Ośrodka oraz wolontariusze działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie  organizowali  dzieciom  czas w ramach zajęć  „ Zabawa, odpoczynek, rozwój....” z zajęć korzystało łącznie 22 dzieci. Zajęcia dla rodziców i ich dzieci trwały od września do grudnia i obejmowały 8 spotkań.

Spotkania  dla rodziców miały na celu przede wszystkim uświadomienie im, że sposób pełnienia przez nich funkcji wychowawczych oraz wynikające z tego skutki oddziaływań na dziecko zależą w znaczniej mierze od postawy ojca i matki w stosunku do dziecka. Warsztaty odbywały się w małych grupach.  Zapewniliśmy dzięki temu uczestnikom poczucie bezpieczeństwa. Siłą zajęć jest przeżywanie i doświadczanie przez rodziców przekazywanych przez realizatorów treści i zagadnień poprzez  między innymi odgrywanie scenek, autorefleksję, cofniecie się do własnego dzieciństwa. Stosowanie powyższych metod spowodowało, że dokonały się w uczestnikach zmiany  w relacjach z dziećmi. Zajęcia uświadomiły rodzicom,  że szczególną rolę w efektywnym rodzicielstwie pełnią umiejętności komunikowania się i rozumienia dzieci. Wszystkie metody, które przekazywaliśmy na zajęciach  zawierały miłość, akceptację i szacunek przy jednoczesnym umiejętnym stawianiu granic.  Wsłuchiwanie się w uczucia dziecka,  dzielenie się własnymi uczuciami, ewentualnie proponowanie dzieciom wspólnego rozwiązania problemu rozwija w dzieciach  zaufanie do siebie.  Badania pokazują, że czynnikami chroniącymi dzieci przed zachowaniami ryzykownymi tj. agresja, zażywanie środków psychoaktywnych, wczesna inicjacja seksualna,  wagary itp.   jest silna więź emocjonalna z rodzicami.  Rodzice uczestniczący  w warsztatach przyznali, że otrzymali wiedzę  jak postępować ze swoimi dziećmi. Docenili również materiały szkoleniowe, które otrzymywali po każdych zajęciach. Zawiązały się nowe znajomości, rodzice chętnie wymieniali się doświadczeniami. Zajęcia uczyły  uczestników  jak budować prawidłową relację rodzic - dziecko.